Oferta szkoleniowa

Kurs spawania

kurs spawania Poznań
Biuro Kursów Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr "Bez wypadku" to profesjonalny ośrodek szkoleniowy oferująca miedzy innymi:

Szkolenia spawaczy, które odbywają się zgodnie z normami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach PN-EN 287-1.

Najbliższe kursy spawania

Spawanie wybraną metodą
Początek kursu: 12.09.2014
Koniec kursu: 17.10.2014
Zajęcia od godziny: 16.00

Ostateczne zgłoszenia przyjmowane są na tydzień przed rozpoczęciem zajęć (kursu). Zgłoszenia e-mail rejestrowane są po dokonaniu wpłaty 150,00zł na konto Ośrodka.

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeniową dostępną u dołu strony, a następnie odeślij go mailem na adres lub skontaktuj się telefonicznie w celu umówienia się na wizyte kwalifikacyjną.
Dane kontaktowe znajdziesz w dziale Kontakt


Kurs spawania pozwalają na uzyskanie kwalifikacji i umiejętności spawalniczych na trzech poziomach:
Poziomy kształcenia
Poziom podstawowy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
Poziom ponadpodstawowy - stopień I: Kurs spawania blach spoinami czołowymi
Poziom ponadpodstawowy - stopień II: Kurs spawania rur spoinami czołowymi
Metody kształcenia spawaczy
elektrodami otulonymi - metoda MMA (111)
spawanie w osłonie gazów - Metody MiG, MAG (131, 135, 136)
spawanie w osłonie gazów - Metoda TIG (141)
spawanie gazowe - metoda 311
Kadra
Wykłady teoretyczne prowadzą doświadczeni inżynierowie spawalnicy posiadający certyfikaty Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE), a zajęcia praktyczne prowadzi doświadczony instruktor
Ośrodek szkoleniowy
Posiada wpis do ewidencji o działalnosci dydaktycznej Kuratora Oświaty nr 54/93, Certyfikat Ministerstwa Gospodarki nr rej. 37/CERT-63/2000 oraz wieloletni ATEST Instytutu Spawalnictwa nr 491/2012
Egzamin weryfikacyjny
Etap teoretyczny: test w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega
Etap praktyczny: spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa
Certyfikaty do uzyskania
Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:
  • Książkę Spawacza z adnotacją o kwalifikacjach lub wpis do posiadanej już książki
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej ważne 2 lata, uznawane także w krajach Unii Europejskiej
Informacje dodatkowe
Lokalizacja – ul. Lubartowska, Poznań
Kursanci otrzymują komplet materiałów szkoleniowych


Szczegółowa oferta szkoleniowa ośrodka - BHP Poznań