Kurs spawania Poznań ! Zdobądź nowy zawód

Zapisz się na kurs już dziś!

kurs spawania Poznań
Biuro Kursów Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr "Bez wypadku" to profesjonalny ośrodek szkoleniowy oferująca miedzy innymi:

Kurs na spawacza odbywający się zgodnie z normami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach PN-EN 287-1, pod okiem doświadczonych instruktorów spawania oraz w atestowanym ośrodku szkoleniowym.
Podczas kursu dowiesz się jak podnieść jakość procesu spawania oraz nauczysz się praktycznych umiejętności. W trakcie zajęć praktycznych każdy kursant może doskonalić swoje nowo nabyte umiejętności bez ograniczeń związanych z materiałami spawalniczymi oraz konsultować i omawiać wykonane próbki z instruktorem.

Najbliższe kursy spawania Poznań

Spawanie wybraną metodą
Początek kursu: 12.11.2020
Koniec kursu: 04.12.2020
Zajęcia od godziny: 16.00

Ostateczne zgłoszenia przyjmowane są na tydzień przed rozpoczęciem zajęć (kursu). Zgłoszenia e-mail rejestrowane są po dokonaniu wpłaty wpisowego 150,00zł na konto Ośrodka.

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszeniową dostępną u dołu strony, a następnie odeślij go mailem na adres lub skontaktuj się telefonicznie w celu umówienia się na wizyte kwalifikacyjną.
Dane kontaktowe znajdziesz w dziale Kontakt


Poziomy kształcenia podczas kursu spawania

Kurs spawania pozwala na uzyskanie kwalifikacji i umiejętności spawalniczych na trzech poziomach:
 • Poziom podstawowy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
 • Poziom ponadpodstawowy - stopień I: Kurs spawania blach spoinami czołowymi
 • Poziom ponadpodstawowy - stopień II: Kurs spawania rur spoinami czołowymi


Metody kształcenia spawaczy

W trakcie kursu spawania kursant jest zaznajamiany z różnymi metodami spawania, z których może wybrać:
 • elektrodami otulonymi - metoda spawania MMA (111)
 • spawanie w osłonie gazów - Metody spawania MiG, MAG (131, 135, 136)
 • spawanie w osłonie gazów - Metoda spawania TIG (141)
 • spawanie gazowe - metoda spawania 311


Kadra instruktorska kursu spawania Poznań

Wykłady teoretyczne prowadzą doświadczeni inżynierowie spawalnicy posiadający certyfikaty Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE), a zajęcia praktyczne prowadzi doświadczony instruktor.

Ośrodek szkoleniowy oferujący kurs spawania Poznań

Nasz ośrodek szkoleniowy posiada wpis do ewidencji o działalnosci dydaktycznej Kuratora Oświaty nr 54/93, Certyfikat Ministerstwa Gospodarki nr rej. 37/CERT-63/2000 oraz wieloletni ATEST Instytutu Spawalnictwa nr 491/2016. Jest wyposażony w odzielne pomieszczenia do nauki praktycznej oraz teroetycznej.

Egzamin spawacza - Sprawdzamy co umiesz

Egzamin spawacza odbywa się na koniec całego kursu. Wtedy przyszli spawacze mają możliwość uzyskania książeczki spawacza oraz certyfikatu. Egzamin spawacza jest podzielony na dwa etapy:
 • Etap teoretyczny: test w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej spawacza z zakresu uprawnień, o które się ubiega
 • Etap praktyczny: spawacz wykonuje złącze egzaminacyjne w metodzie, w której ubiega się o uprawnienia zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa

Co daje kurs spawania Poznań ?

Absolwent kursu spawania po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:
 • Książeczka Spawacza z adnotacją o kwalifikacjach lub wpis do posiadanej już książki spawacza
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej ważne 2 lata, uznawane także w krajach Unii Europejskiej

Informacje dodatkowe

 • Lokalizacja – ul. Lubartowska, Poznań
 • Kursanci otrzymują komplet materiałów szkoleniowychSzczegółowa oferta szkoleniowa ośrodka - BHP Poznań